• Regulamin

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady:
1.1. działania sklepu internetowego „Zizol.pl”,
1.2. zakładania Konta Klienta w sklepie internetowym „Zizol.pl”,
1.3. sprzedaży towarów w sklepie internetowym „Zizol.pl”,
1.4. dokonywania płatności za złożone zamówienia,
1.5. realizacji zamówienia,
1.6. procedury reklamacyjnej,
1.7. odstąpienia od umowy,
1.8. ochrony danych osobowych (tzw. polityka prywatności)
oraz inne ogólne warunki umowne sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego „Zizol.pl”.

2. DEFINICJE

2.1. Sklep internetowy „zizol.pl” – sklep internetowy prowadzony przez HOME AND BUSINESS ART DESIGN Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działający pod adresem Zizol.pl

2.2. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego „Zizol.pl”, dostępny na stronie internetowej industerno.pl w zakładce „Regulamin”

2.3. Klient – osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym „Zizol.pl”,

2.4. Konto Klienta – indywidualne konto zarejestrowane na stronie sklepu internetowego „Zizol.pl”, przyspieszające proces składania zamówienia oraz umożliwiające Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego „zizol.pl”, zakładane w sposób określony w pkt 6 Regulaminu,

2.5. Strona – Klient lub zizol.pl (zwane łącznie Stronami).

3. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO „Zizol.pl”

3.1. HOME AND BUSINESS ART DESIGN Sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego „Zizol.pl” prowadzi zorganizowaną sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3.2. W sprzedaży w sklepie internetowym „Zizol.pl” znajdują się meble i wyroby metalowe.

3.3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Na stronie każdego towaru znajduje się w szczególności nazwa i zdjęcie towaru, cena, a także informacja o właściwościach.

4. SPRZEDAŻ TOWARÓW

4.1. Sprzedaż towarów w ramach sklepu internetowego „Zizol.pl” odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta na odległość poprzez stronę internetową Zizol.pl. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta na stronie sklepu internetowego „Zizol.pl” przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, określając w szczególności wielkość i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego towaru oraz wybiera sposób płatności i dostawy.

4.3. Limit zakupów w sklepie "Zizol.pl" wynosi 10 000zł. Powyżej tej kwoty wymagana jest autoryzacja pracownika.

5. CENY

5.1. Wszystkie ceny na naszym portalu są wartościami brutto.

5.2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w pkt 9 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

6. KONTO KLIENTA

6.1. W ramach sklepu internetowego „Zizol.pl” każdy Klient ma możliwość założenia indywidualnego Konta Klienta (opcjonalnie).

6.2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne.

6.3. Założenie Konta Klienta przyspiesza proces składania zamówienia przez Klienta (dane do realizacji zamówienia są wówczas automatycznie uzupełniane danymi podanymi przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta) oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego "Zizol.pl”,

6.4. Hasło umożliwiające dostęp do Konta Klienta powinno składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne i powinno być zmieniane przez Klienta nie rzadziej niż co 30 dni.

6.5. W celu usunięcia Konta Klienta należy skorzystać z przycisku „Usuń Konto Klienta” w zakładce „Opcje konta” w strefie Konta Klienta lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Zizol lub mailowo (dane kontaktowe podane są w pkt 13 Regulaminu).

7. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Dbając o wygodę naszych Klientów, udostępniamy szeroki wybór płatności za zakupiony towar. Poniżej przedstawiamy dostępne opcje płatności w naszym sklepie. Na wpłatę czekamy do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

7.1. Istnieją następujące sposoby płatności złożone zamówienie:

7.1.1. płatność z góry:
a) płatność kartą kredytową(“Karta/Przelewy24”),
b) płatność za pomocą serwisu „Przelewy24” (“Karta/Przelewy24”)

7.1.1.1. W przypadku wybrania jako metody płatności za towar “Karta/Przelewy24”, dyspozycję płatności trzeba zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

7.1.1.2 Płatność z góry – odbywa się bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Brak wpłaty skutkuje anulowaniem zamówienia.

7.1.2. przelew bankowy

7.2. Własność sprzedanej rzeczy przechodzi na Klienta dopiero po zapłacie umówionej ceny.

8. DOSTAWA, ODBIÓR ZAMÓWIENIA

8.1. Możliwe są następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówienia:

8.1.1. dostawa przez kuriera na adres wskazany przez Klienta (nie obejmuje rozładunku i wniesienia)

8.2. Formy dostawy na terenie Polski są następujące:

8.2.1. Przesyłka kurierska 

8.2.2. Przesyłka paletowa 

8.3. Możliwa jest wysyłka poza granice Polski do następujących Państw: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

8.4. Koszty dostawy poza granice Polski są zgodne z cennikiem kuriera Poczty Polskiej. W celu ustalenia kosztów dostawy konkretnej przesyłki należy skontaktować się z zizol.pl. Koszty wysyłki poza granice RP są uzależnione od miejsca przeznaczenia oraz od wagi paczki.

8.5. Zgodnie z Prawem przewozowym, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien żądać od przewoźnika niezwłocznego, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zgłosić przewoźnikowi żądanie ustalenia stanu przesyłki.

8.6. Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności Kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu – sporządzić protokół podpisany przez Klienta i Kuriera i przesłać go do Sprzedawcy drogą mailową na adres zizol.biuro@gmail.com.

Jeśli zdarzy się, że przesyłka nie zostanie sprawdzona przy Kurierze, a zostanie dostarczona uszkodzona, Klient ma obowiązek niezwłocznego skontaktowania się z Kurierem w celu spisania protokołu szkody i przesłania go do Sprzedawcy droga mailową.

W przypadku gdy Klient nie spisze ww. protokołu, nie prześle go, lub wezwie Kuriera w terminie późniejszym niż 4 dni od otrzymania paczki – reklamacja z tytułu wad powstałych w czasie transportu nie zostanie uwzględniona i przyjęta do rozpatrzenia.

9. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

9.1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 8-20 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Industerno dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko. W razie opóźnienia sprzedawcy, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej ze sklepem internetowym „Zizol.pl” bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

10.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

10.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Industerno o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną).

10.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.6. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez "Zizol.pl"), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym "Zizol.pl" został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Industerno może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.7. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

10.8. Klient zobowiązany jest odesłać towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformuje Industerno o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10.9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10.11. Zwroty towaru, produkty odesłane do wyjaśnienia do sklepu zizol.pl, pozostają na magazynie sklepu do wyjaśnienia sprawy do 60 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zwrotu/reklamacji na nasz magazyn. Po upływie tego terminu i nie odebraniu towaru przez Klienta, towar zostaje zutylizowany.

11. REKLAMACJE

11.1. Zizol.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad.

11.2. Zizol.pl odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną.

11.3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

11.3.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

11.3.2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

11.3.3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

11.3.4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

11.4. Na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Jednakże zizol.pl nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień (producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent), jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

11.5. Zizol.pl jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej , albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

11.6. Zizol.pl jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

11.7. Zizol.pl jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

11.8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może:

11.8.1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady; w takiej sytuacji Zizol jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; Zizol może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów,

11.8.2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Zizol niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie; tak określone uprawnienie sprzedającego doznaje ograniczeń określonych w pkt 11.8.2.1 i 11.8.2.2; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady,

11.8.2.1. w warunkach określonych w pkt 11.8.2, Zizol nie może wymienić towaru na wolny od wad lub wady usunąć, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Zizol albo Zizol nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady,

11.8.2.2. w warunkach określonych w pkt 11.8.2, Klient może zamiast zaproponowanego przez zizol.pl usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez zizol.pl; przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

11.9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.10. Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi do odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do Zizol.

Dane kontaktowe Zizol podane są w pkt 14 Regulaminu.

11.11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Zizol.pl.

11.12. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11.13. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11.14. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczone rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a zizol.pl mimo żądania Klienta nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, Klient może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

11.15. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

11.16. Zizol odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Zizol przewoźnikowi, jeżeli Zizol nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

11.17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11.16.

11.18. W terminie określonym w pkt 11.16 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

11.19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Przepis stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

11.20. Jeżeli określony przez Zizol lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Zizol odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

11.21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 11.15 – 11.19 Regulaminu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

11.22. Reklamacje można kierować na adres wskazany w pkt 14 Regulaminu.

11.23. Przykładowy wzór formularza reklamacji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i znajduje się w zakładce „Zwroty / Reklamacje” w menu dolnym na stronie www.zizol.pl.

11.24. Reklamacje sklep rozpatruje do 14. dni od dostarczenia reklamowanego produktu na magazyn sklepu.

11.25. Ogólny przebieg reklamacji

11.25.1 Kupujący może złożyć do Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem: zizol.biuro@gmail.com lub pisemnie na adres sprzedawcy. Złożona reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres, adres e-mail kupującego, opis reklamowanej wady oraz dowód zakupu.

11.25.2 Sprzedawca potwierdza reklamację we właściwej formie w ciągu 14 dni od otrzymania.

11.25.3 Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail podany przez kupującego lub na tradycyjny adres pocztowy.

11.25.4 Reklamodawca jest zobowiązany zwrócić towar za pośrednictwem najtańszej ubezpieczonej przesyłki.

11.25.5 Nie przyjmujemy paczek za pobraniem

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE, INFORMACJE O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)

12.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Zizol zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 tj.).

12.2. Jeżeli Klient założy zamówienie, Zizol przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia.

12.3. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, Zizol przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

12.4. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, Zizol dane osobowe Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.

12.5. Aby ułatwić korzystanie z serwisu www.Zizol.pl, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Zizol na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu www.Zizol.pl.

13. Wszelkie prawa do zdjęć i opisów są naszą własnością – kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub jakiejkolwiek części jest zabronione i oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170.

14. KONTAKT

HOME AND BUSINESS ART DESIGN Sp. z o.o.
ul. Kopanina 54/56
60-105 Poznań